Chiến lược phát triển của Elovi

Mục tiêu phát triển dài hạn của Elovi:
  • Đạt mức doanh số 1.000 tỷ vào năm 2018.
  • Trở thành một trong năm công ty sữa lớn nhất Việt Nam vào năm 2020.
  • Hoàn thành mục tiêu đạt mức doanh số 5.000 tỷ trong giai đoạn 2020 - 2025.
Chiến lược phát triển của Elovi là:
  • Mở rộng và củng cố hệ thống phân phối trên toàn quốc.
  • Tiếp tục đầu tư cho các thương hiệu Elovi và ZinZin thêm lớn mạnh. Dành nguồn lực xây dựng thương hiệu Koshi để phát triển ngành sữa hạt cho Elovi nói riêng và Việt Nam nói chung.
  • Đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Phát triển dịch vụ gia công chuyên nghiệp.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực bộ máy quản lý. Xây dựng văn hóa riêng của Elovi: Đoàn kết, chia sẻ yêu thương.
  • Phát triển bền vững đồng thời quan tâm, bảo vệ môi trường.