Hướng dẫn mua hàng

A Mô tả luồng thông tin xử lý đơn hàng

B. Các bước trong quy trình
1. Lựa chọn sản phẩm
2. Xem thông tin sản phẩm

3. Đặt hàng
4. Nhập thông tin khách hàng
5. Xác nhận mua hàng

6. Giao hàng đến quý khách