Thư viện video

HÀNH KHÚC ELOVI

HÀNH KHÚC ELOVI
 
Đường còn dài ta vẫn đi
Mang những MỤC TIÊU cháy bỏng
Dù chặng đường bao khó khăn ta vẫn không hề lùi bước,
vì chúng tôi đây là những chiến binh của binh đoàn ELOVI VIỆT NAM
 
Nào siết tay nhau, ta tiến lên cho vững vàng
Đạt số hôm nay cho ngày mai cùng chiến thắng
vượt qua bao khó khăn, chẳng ngại chi nắng mưa
Nào cùng nhau đi tới....
 
ELOVI VIỆT NAM, tự hào riêng cho mỗi chúng ta,
ELOVI VIỆT NAM niềm tin yêu trong mỗi Gia đình
Nào ta cam kết vượt lên chỉ tiêu
Ngày mai chiến thắng sẻ chia mừng vui
Cùng nhau tiến lên, đường về vinh quang không xa
 
ELOVI VIỆT NAM ta cùng nhau vững bước đi lên
ELOVI VIỆT NAM ta cùng nhau xây đắp tương lai
Niềm tin chiến thắng trong tim của ta,
Vì niềm hạnh phúc mang khắp mọi nơi,
Cùng nhau tiến lên!
ELOVI VIỆT NAM...
 
************************************
 
    1  2