THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CHÀO NĂM TÝ - TIỀN ĐẦY VÍ, 100% BÓC LÀ TRÚNG

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ 
CHÀO NĂM TÝ - TIỀN ĐẦY VÍ, 100% BÓC LÀ TRÚNG

 
 1. Tên chương trình khuyến mại: “Chào Năm Tý – Tiền đầy ví, 100% Bóc là trúng”
 2. Hàng hoá dịch vụ được khuyến mại:
 • 133.000 thùng sản phẩm Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin chủng loại 110 ml các hương vị cam, dâu.
 • 17.000 thùng sản phẩm Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin chủng loại 180 ml các hương vị cam, dâu.
 1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2020 đến 31/3/2020.
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng kèm Bao lì xì có chứa tiền mặt cho khách hàng, kèm theo việc mua hàng hoá.
 4. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng trên toàn quốc.
 5. Cơ cấu giải thưởng:

Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại là: 1,465,000,000 đồng
Tổng giá trị hàng hoá khuyến mại là: 29,250,000,0000 đồng
Tỷ lệ giá trị giải thưởng so với giá trị hàng hoá là: 5%
Công ty cổ phần Elovi Việt Nam cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 
8.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại:
 • Trong thời gian khuyến mại chương trình “Chào năm Tý – Tiền đầy ví, 100% Bóc là trúng” trên địa bàn như quy định tại Mục 3 và Mục 4 của thông báo này, khách hàng mua một thùng Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZINZIN vị cam hoặc vị dâu (chủng loại 180 ml, giá trị 285,000 Đ/ 1 thùng)  hoặc Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZINZIN vị cam hoặc vị (chủng loại 110 ml, giá trị 185,000 Đ/ 1 thùng)
 • Một khách hàng có thể nhận được nhiều Bao lì xì có chứa tiền mặt, tương ứng với số lượng thùng sữa đã mua.
 • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu số lượng quà tặng đã phát hết.
 
8.2 Cách thức phát hành Bao lì xì có chứa tiền mặt trúng thưởng
 • Bao lì xì có chứa tiền mặt được đặt sẵn bên trong các thùng carton Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin chủng loại 110 ml, chủng loại 180 ml các hương vị cam, dâu.
 • Trên vỏ thùng Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin chủng loại 110 ml vị cam, dâu có in thông tin chương trình khuyến mại, nội dung: “Trong mỗi thùng sữa trái cây ZinZin có 01 bao lì xì. 100% Bóc là trúng”.
 • Trên vỏ thùng Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây ZinZin chủng loại 180 ml vị cam, dâu có dán đề can thông tin chương trình khuyến mại, nội dung: “Trong mỗi thùng sữa trái cây ZinZin có 01 bao lì xì. 100% Bóc là trúng”.
 
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- Bao lì xì có chứa tiền mặt hợp lệ là Bao lì xì có chứa tiền mặt do Công ty cổ phần Elovi Việt Nam phát hành, còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá.
- Tổng số Bao lì xì có chứa tiền mặt: 150,000 bao lì xì.
Tổng số Bao lì xì có chứa tiền mặt trúng thưởng là: 150,000 bao lì xì.
Tỷ lệ số Bao lì xì có chứa tiền mặt trúng thưởng so với số bao lì xì đưa ra thị trường là: 100%
 
8.4 Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng
 
- Thời gian xác định trúng thưởng: Theo Mục 3 của thông báo này.
- Địa điểm xác định trúng thưởng: tại điểm bán, nơi khách hàng mua sản phẩm
- Cách thức xác định trúng thưởng: Khách hàng bóc thùng sữa có thông tin khuyến mại, tìm Bao lì xì, bóc ra sẽ thấy tiền mặt tương ứng các mệnh giá như mục 7 của thông báo này, là giá trị giải thưởng khách hàng được nhận. Cụ thể:
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 1: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 5,000 đồng.
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 2: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 10,000 đồng.
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 3: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 20,000 đồng.
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 4: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 50,000 đồng.
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 5: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 100,000 đồng.
+ Khách hàng trúng Giải thưởng 6: Bên trong Bao lì xì có chứa tiền mặt có chứa 01 tờ tiền mệnh giá 500,000 đồng.
 
8.5 Thông báo trúng thưởng
- Khách hàng khi nhận được Bao lì xì có chứa tờ tiền mặt tương ứng giá trị giải thưởng, không cần thông báo cho bên nào.
- Thời hạn khách hàng nhận giải thưởng chậm nhất là ngày 30/3/2020 hoặc đến khi hết hàng khuyến mại.
 
8.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng nhận luôn giải thưởng tại thời điểm mở bao lì xì, giá trị giải thưởng là tiền mặt được đặt trong bao lì xì.
 
9. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:
- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ số điện thoại, giờ hành chính: 0208.3866472
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Thể lệ chương trình khuyến mại được công bố trên website www.elovi.com.vn
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM
                                                                 
 
 

Các tin khác